Veliko okupljanje uzgajivača stoke – živine na 11.ZOOTEHNIJI


Sve velike kompanije koje se bave uzgojem stoke – živine, koje će predstaviti najnovija dostignuća u ovom sektoru, od važnih vrsta za uzgoj pa do mašina, usluga, ali i istraživanja, učestvuju na jedinstvenom specijalizovanom sajmu te vrste u Grčkoj, ali i na Balkanu, na  Zootehniji, koja će se održati 11. puta od 31. januarado 3. februara 2019. god u prostorijama Međunarodnog Izložbenog Centra Soluna.

 

11. organizacija Zootehije obeležava razvoj jednog od najdinamičnijih područja primarne proizvodnje, koja je u fazi stalnih novih ulaganja.

Izlagača na Zootehniji 2017. god je bilo preko 900, dok je jako bitan bio i podatak da se povećalo posećivanje stranih trgovačkih posetilaca za 27%, čije je prisustvo dalo sajmu jak međunarodni karakter. 

Domaći izlagači došli su iz cele Grčke, strani izlagači (direktni i indirektni) predstavljali su 37 zemalja, dok su strani izlagači dolazili iz 11 zemalja (Austrija, Bugarska, Danaska, Španija, Italija, Kipar, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovenija i Turska).

Prošlu Zootehniju posetili su hostedbuyers (strani trgovački posetioci koji su dobili pozivnicu) iz 10 zemalja (Albanija, BJRM, Alžir, Tunis, Egipat, Nemačka, Rumunija, Rusija, Bugarska i Kipar), ali i 300 posetilaca iz grupnih poseta iz Albanije, Makedonije i Bugarske). Osim bogatog izložbenog sadržaja Zootehnije, koja je sačinjena od najznačajnijih firmiu toj industrijskojgrani, organizacija 2019. god će ugostiti  i PetFestival i Salonkonja.

 

Takođe, Zootehnija će imati podršku bogatog programa paralelnih manifestacija, koje će pokrivati sve interesne sfere grane koja se bavi stočarstvom i živinarstvom.

Na primer, biće predstavljene revolucionarne metode pri izgradnji štala, ishrani životinja i korišćenju novih tehnologija pri uzgoju stoke.