Γιατί να συμμετάσχω στη Zootechnia


  • Αποτελεί σημείο συνάντησης των εκπροσώπων του κλάδου της Κτηνοτροφίας και της Πτηνοτροφίας της Ελλάδας και των Βαλκανίων, καθώς είναι η μοναδική εξειδικευμένη έκθεση με αυτά τα αντικείμενα στην ευρύτερη περιοχή. 
  • Προβάλλει όλα τα σημαντικά είδη παραγωγικών ζώων, μηχανημάτων και υπηρεσιών, παρουσιάζει τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο και συμβάλλει στο άνοιγμα νέων αγορών και στη δημιουργία νέων συναλλαγών. 
  • Είναι πόλος έλξης για διεθνείς συμμετοχές, αλλά και για επιχειρηματίες του κτηνοτροφικού και του πτηνοτροφικού κλάδου, βιομηχάνους, βιοτεχνίες, αντιπροσώπους επιχειρήσεων, στελέχη οργανισμών, εταιρειών, υπηρεσιών, αλλά και για απλούς καταναλωτές
  • Συνιστά εφαλτήριο για προγραμματισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις με ξένους προσκεκλημένους εμπορικούς επισκέπτες (hosted buyers). 
  • Διαθέτει ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, με συνέδρια και ημερίδες υψηλού επιπέδου, όπου επιστήμονες και ειδικοί σε θέματα του χώρου αναπτύσσουν προβληματισμούς, δίνουν απαντήσεις και παρουσιάζουν τις τελευταίες εξελίξεις των δύο κλάδων. 
  • Συνοδεύεται από ένα στοχευμένο πρόγραμμα προβολής και διαφήμισης εντός και εκτός Ελλάδος, που της δίνει διεθνή απήχηση και ακτινοβολία. 
  • Διαθέτει τη σφραγίδα της εκθεσιακής εμπειρίας, της οργανωτικής επάρκειας και της αξιοπιστίας του εθνικού εκθεσιακού φορέα