Καινοτόμες εφαρμογές στη Ζωική παραγωγή


Στην Zootechnia 2019 παρουσιάζουμε τις καινοτομίες στη κατασκευή των σταβλικών εγκαταστάσεων, τη διατροφή των ζώων και την χρήση νέων τεχνολογιών στη διαχείριση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων μέσω επιδεικτικών παραδειγμάτων σε συνεργασία με αντίστοιχες επιχειρήσεις.  Αναδεικνύουμε καινοτόμα προϊόντα που παράγονται από ελληνικές επιχειρήσεις.

Συνεργασία της ΔΕΘ- HELEXPO με το  Εργαστήρι  Ζωοτεχνίας του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.