Πρόγραμμα εκδηλώσεων ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης προγάμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020


Κατά τη διάρκεια της 11ης ZOOTECHNIA 2019, η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 διοργανώνει ενηµερωτικές οµιλίες στο Περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µε κεντρικό θέµα
«Τα πλεονεκτήµατα της ελληνικής κτηνοτροφίας: δυναµικό όχηµα για το σχεδιασµό στρατηγικής για την ελληνική γαστρονοµία»

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενηµερωθούν

  • για το έργο Αγροτικών Κτηνοτροφικών Συνεταιρισµών που δραστηριοποιούνται σε θέµατα σχετικά µε τη διατήρηση των αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων και τη γενετική βελτίωση των ζωικών πόρων,
  • για τις δυνατότητες ανάδειξης, µέσα από τη γαστρονοµία, προϊόντων των ελληνικών φυλών αγροτικών ζώων, καθώς και
  • για τις νέες προκλήσεις της εγχώριας και παγκόσµιας αγοράς που υπαγορεύουν µία ολοκληρωµένη στρατηγική για την ελληνική γαστρονοµία.

Ακολουθεί αναλυτικό πρόγραµµα