Πανελλήνιο συνέδριο το κρέας και τα προϊόντα του 
Το περιοδικό Meat News σε συνεργασία με τη ΔΕΘ HELEXPO διοργανώνει το 5ο Πανελλήνιο τριήμερο Συνέδριο για το Κρέας και τα Προϊόντα του με σκοπό την ανάδειξη των σύγχρονων μέτρων «από τον στάβλο στο πιάτο» για την επίτευξη της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ποιότητα, υγιεινή και ασφάλεια του κρέατος και των προϊόντων του, την υγεία και ορθή μεταχείριση των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.
 
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 3, 4 και 5 Φεβρουαρίου 2017 και θα φιλοξενηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» - Αίθουσα Ολυμπιάς, στο πλαίσιο της Έκθεσης της Zootechnia.
 
Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, από την παραγωγή ζωοτροφών, συστήματα σταβλισμού, εξοπλισμούς, γενετική βελτίωση, συμβατική/βιολογική εκτροφή των ζώων, υγειονομική διαχείριση, πρότυπα εκτροφής, ευζωία των ζώων, μεταφορά, σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις, παραγωγή κρέατος και προϊόντων του, ζωικά υποπροϊόντα, συντήρηση, συσκευασία, επισήμανση, ιχνηλασιμότητα, βιολογικά/παραδοσιακά προϊόντα, διακίνηση, μαζική εστίαση, πώληση, διατροφικές συνήθειες, εκπαίδευση, πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας, κανονιστικές απαιτήσεις, έως και την προετοιμασία αυτού του αγαθού στο πιάτο του καταναλωτή.
 
Επιστημονική Επιτροπή: Σ. Ραμαντάνης (Πρόεδρος), Θ. Αλεξανδρόπουλος, Ι. Αμβροσιάδης, Γ. Αμοιρίδης, Γ. Αρσένος, Β. Βοζίκης, Κ. Γενηγεώργης, Α. Γεωργούδης, Α. Γκόβαρης, Π. Γούλας, Γ. Ζέρβας, Κ. Κουτσουμανής, Λ. Λεοντίδης, Γ. Μεθενίτου, Κ. Μπαρμπέρης, Ι. Μπιζέλης, Γ.-Ι. Νυχάς, Η. Παπαδόπουλος, Ν. Παπαϊωάννου, Χρ. Παπαδοπούλου, Α. Ράντσιος, Ν. Σούλτος, Κ. Τερψίδης, Π. Φλώρου-Πανέρη, Α. Φωτόπουλος.
 

Το Συνέδριο έχει τεθεί υπό την Αιγίδα:

  • του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  • της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
  • της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας
  • του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου
  • του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας
  • της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ. 210 8210028, www.synedriokreatos2017.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (κατεβάστε από τον παρακάτω σύνδεσμο το πρόγραμμα σε μορφή Pdf)


 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ