Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος


Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν θέματα από ερευνητικά έργα που έχει ολοκληρώσει ο φορέας μας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΕΤΕΘ), την τελευταία πενταετία σε συνεργασία με άλλους ακαδημαϊκούς- ερευνητικούς φορείς και κτηνοτροφικές παραγωγικές επιχειρήσεις.

Στην προτεινόμενη ημερίδα (διάρκειας περίπου 4 ωρών) θα παρουσιαστούν θέματα που αφορούν τη διατροφή των ζώων, τεχνολογίες εξοπλισμού κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, περιβάλλον και εκπομπές ρίπων από κτηνοτροφικές μονάδες, και τεχνικές μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ