2015 - Ημερίδα

Ημερίδα Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 «Αλιεία και Υδατοκαλλιέργειες: Ευκαιρίες και Προκλήσεις στην εποχή της οικονομικής κρίσης»


Κατεβάστε εδώ το πρόγραμμα σε PDF μορφή