2015 - 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωικής ΠαραγωγήςΕπιστημονικό Πρόγραμμα & Εγγραφή στο συνέδριο (μορφή PDF)


Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015 διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός», Αίθουσα Α, στο χώρο του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου HELEXPO στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια της Zootechnia 2015: 9η Διεθνής Έκθεση για την Κτηνοτροφία και Πτηνοτροφία.

Το συνέδριο αυτό διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2006 από το Τμήμα  Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου, με στόχο κάθε δυο χρόνια να οργανώνεται από άλλο Τμήμα ΖΠ.

Το 2008 το 2ο συνέδριο διοργανώθηκε από το Τμήμα  Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Λάρισας.

Το 2010 ήταν η σειρά του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης να διοργανώσει το 3ο συνέδριο. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος το συνέδριο διοργανώθηκε το 2011 στη <<ΖOOTECHNIA>> . Στη διάρκεια του συνεδρίου του 2011, με πρόταση της τότε Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου, αποφασίσθηκε το συνέδριο να διοργανώνεται από κοινού από τα τέσσερα Τμήματα Ζωικής Παραγωγής, κάθε δυο χρόνια στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της ZOOTECNIA. Έτσι το 2013 συνδιοργανώθηκε του 4ο Πανελλήνιο συνέδριο Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής με μεγάλη επιτυχία.

To 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας  Ζωικής Παραγωγής διεξάγεται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας.

Σκοπός του συνεδρίου αυτού ήταν να προβάλλονται τα Τμήματα Ζωικής Παραγωγής των ΤΕΙ και να έχουν ένα βήμα από το οποίο θα παρουσίαζαν το ερευνητικό τους έργο.

Από το πρώτο όμως συνέδριο η συμμετοχή  ήταν ελεύθερη και για ερευνητές άλλων φορέων και συμμετείχαν εκτός από μέλη Εκπαιδευτικού προσωπικού των Τμημάτων των ΤΕΙ και μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και ερευνητές από το ΕΘΙΑΓΕ. Σε κάθε συνέδριο μας εκτυπώνονται πρακτικά, τα οποία διανέμονται  στους συνέδρους.

Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής συνδιοργανώνεται από τις κατευθύνσεις Ζωικής Παραγωγής των τεσσάρων Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπονίας των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Λάρισας.           

Στο 4o συνέδριο θα παρουσιασθούν τέσσερις εισηγήσεις σε θέματα ειδικού κτηνοτροφικού ενδιαφέροντος από διακεκριμένους επιστήμονες, που κλήθηκαν από την Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή. Πέραν αυτών ανακοινώνονται 40 περίπου εργασίες. Σε πολλές εργασίες υπάρχει συνεργασία Πανεπιστημιακών Τμημάτων, Τμημάτων ΤΕΙ και των Ιδρυμάτων του ΕΘΙΑΓΕ. .

Σήμερα όλοι οι τομείς της κτηνοτροφίας είναι ελλειμματικοί, αφού εισάγουμε κτηνοτροφικά προϊόντα αξίας 3 δις ευρώ περίπου. Το έλλειμμα στο εμπορικό αγροτικό ισοζύγιο το 2010 ήταν 1,898 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία το έλλειμμα σε ζώντα ζώα, κρέατα και γαλακτοκομικά προϊόντα ήταν 1,563 δις. Αυτό δείχνει ότι η μεγάλη πληγή στο έλλειμμα του εμπορικού αγροτικού ισοζυγίου είναι τα κτηνοτροφικά προϊόντα.

Η αυτάρκεια της χώρας μας σε κρέας μειώθηκε δραματικά τα τελευταία χρόνια. Στα κοτόπουλα από 100%, που ήταν το 1980 μειώθηκε στο 74%, στο μοσχαρίσιο κρέας από 52% μειώθηκε στο 34%, στο χοιρινό από 95% στο 37%. Η αυτάρκεια στο αγελαδινό γάλα σήμερα ανέρχεται στο 70%. Η κατάσταση είναι δραματική και όλα αποβαίνουν σε βάρος των κτηνοτρόφων. Οι τιμές των ζωοτροφών αυξάνονται συνεχώς, ενώ αντίθετα οι τιμές των προϊόντων μειώνονται.

Η ζωική παραγωγή είναι ο τομέας ο οποίος μπορεί να δώσει μια ώθηση  στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Με την ανάπτυξη αυτή μπορούν να μειωθούν τα ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών. Η Ελλάδα μπορεί να ξαναγίνει χώρα με αυτάρκεια στον πρωτογενή τομέα με την παραγωγή εγχώριων ζωοτροφών και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, με αποτέλεσμα να διατηρηθεί δημιουργική η περιφέρεια, να μειωθεί το έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών και να αυξηθεί η παραγωγή ποιοτικών κτηνοτροφικών προϊόντων. 

Αντί να επιδοτούμε την αγρανάπαυση της γης είναι προτιμότερο να επιδοτήσουμε την καλλιέργεια ψυχανθών για παραγωγή χονδροειδών και συμπυκνωμένων ζωοτροφών, με πολλαπλά οφέλη για το χωράφι, τον αγρότη, την κτηνοτροφία και εντέλει την Εθνική Οικονομία.

Tα Τμήματα Τεχνολόγων Γεωπόνων και οι κατευθύνσεις Ζωικής Παραγωγής των ΤΕΙ, μαζί με τα Τμήματα Ζωικής Παραγωγής των Πανεπιστημίων εκπαιδεύουν τους φοιτητές τους σε θέματα τεχνολογίας της κτηνοτροφικής παραγωγής με σκοπό τη δημιουργία επιστημόνων για τη στελέχωση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη της κτηνοτροφικής παραγωγής στον ιδιωτικό τομέα. Παλιότερα είχε δοθεί η δυνατότητα σε πτυχιούχους γεωτεχνικών πανεπιστημιακών σχολών να ιδρύσουν κτηνοτροφικές επιχειρήσεις με δάνεια με ευνοϊκούς όρους, από την Αγροτική Τράπεζα. Οι νέοι αυτοί γεωτεχνικοί εξελίχθηκαν σε πετυχημένους επιχειρηματίες στον κτηνοτροφικό τομέα, προσφέροντας στην εθνική οικονομία μέχρι σήμερα.

Η πολιτεία πρέπει να δώσει  τα απαραίτητα κίνητρα προς τον κτηνοτροφικό τομέα να αναπτυχθεί και να μειώσει, αν όχι να μηδενίσει, τα ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών με την ελαχιστοποίηση των εισαγωγών σε κτηνοτροφικά προϊόντα.

Σήμερα η σημασία της εκπαίδευσης σε θέματα Ζωικής Παραγωγής είναι πολλαπλή, αλλά και ουσιαστική για την ανάκαμψη της χώρας μέσω της αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης του αγροδιατροφικού τομέα. Έτσι κρίνουμε αδόκιμη και εντελώς άστοχη την κατάργηση των Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής των ΤΕΙ, αφού ομόθυμο στόχο της πολιτείας αποτελεί η αγροτική παραγωγή να εξελιχθεί σε ατμομηχανή της παραγωγικής διαδικασίας και της ανάπτυξης της Ελλάδας.         

Η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου αποτελείται από τα παρακάτω μέλη ΕΠ:

Δρ. Κωνσταντίνος Δεληγιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΙ Λάρισας
Δρ. Ιωάννης Κάτανος (Πρόεδρος), Ομότιμος Καθηγητής, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Δρ. Δημήτριος Καντάς, Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας
Δρ. Κωνσταντίνος Κουσενίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Δρ. Σταυρούλα Κυρίτση (Γραμματέας), Καθηγήτρια Εφαρμογών, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Δρ. Ιωάννης Μητσόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Βασίλειος Μίχας, MSc, Καθηγητής Εφαρμογών Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Δρ. Σεραφείμ Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΙ Θεσσαλίας
Δρ. Βασιλική Παππά-Μιχαηλίδου, Καθηγήτρια, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
Δρ. Βασίλειος Σκαπέτας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Δρ. Ιωάννης Σκούφος, Καθηγητής, ΤΕΙ Ηπείρου
Χατζηζήσης Λάμπρος, MSc, Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Ηπείρου

H Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από τους παρακάτω:

Δρ. Ιωάννης Αμβροσιάδης, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Δρ. Γεώργιος Αρσένος Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.
Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Δρ. Ανδρέας Γεωργούδης, τ. Καθηγητής, ΑΠΘ
Δρ. Παναγιώτης Γούλας, Καθηγητής, ΤΕΙ Θεσσαλίας
Δρ. Κωνσταντίνος Δεληγιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΙ Λάρισας
Dr. Monica Dragomirescu, Lecturer, Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine – Timişoara (BUASVMT), Timişoara, Romania
Δρ. Αναστασία Ελευθεριάδου, Καθηγήτρια, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Δρ. Αντώνης Ζδράγκας, Ερευνητής Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε  Θεσσαλονίκης
Δρ. Γεώργιος Ζέρβας, Καθηγητής, Γ.Π.Α.
Δρ. Κωνσταντίνος Ζούλφος, Καθηγητής, ΤΕΙ Θεσσαλίας
Δρ. Αναστάσιος Ζώτος, Καθηγητής, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Δρ. Δημήτριος Καντάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΙ Θεσσαλίας
Δρ. Απόστολος Καραλάζος, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
Δρ. Κωνσταντίνος Κουσενίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Δρ. Σταυρούλα Κυρίτση, Καθηγήτρια Εφαρμογών, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Δρ. Βασιλική Λάγκα, Καθηγήτρια, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Δρ. Χριστίνα Λίγδα, Ερευνήτρια Β΄, ΕΛΓΟ «Δήμητρα»
Δρ. Αριστοτέλης Λυμπερόπουλος (Πρόεδρος), Αναπληρωτής Καθηγητής, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Δρ. Ιωάννης Μητσόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Δρ. Βασίλειος Μπαμπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Δρ. Γεώργιος Μπάνος, Καθηγητής, ΑΠΘ
Δρ. Σοφία Μπελιμπασάκη, Ερευνήτρια Α΄, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) «Δήμητρα»
Dr. Ioana Nicolae, Senior Researcher, Romanian Academy of Agricultural and Forestry Sciences (RAAFS), Baloteşti, Romania
Δρ. Ιωάννης Νικολακάκης, Καθηγητής, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
Dr. Eleonora Nistor, Associate Professor, BUASVMT, Timişoara, Romania
Δρ. Δημήτριος Ντότας, Καθηγητής, ΑΠΘ
Dr. Nicolae Păcală, Professor, BUASVMT, Timişoara, Romania
Δρ. Σεραφείμ Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΙ Θεσσαλίας
Δρ. Βασιλική Παππά-Μιχαηλίδου, Καθηγήτρια, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
Δρ. Κων/νος Παπανικολάου, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Δρ. Γεώργιος Σαμούρης, Ερευνητής Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε  Θεσσαλονίκης
Δρ. Βασίλειος Σκαπέτας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Δρ. Ιωάννης Σκούφος, Καθηγητής, ΤΕΙ Ηπείρου
Δρ. Νικόλαος Σούλτος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΑΠΘ
Δρ. Αθηνά Τζώρα, Καθηγήτρια, ΤΕΙ Ηπείρου
Δρ. Αναστάσιος Τσίνας, Καθηγητής, ΤΕΙ Ηπείρου
Δρ. Παναγιώτα Φλώρου-Πανέρη, Καθηγήτρια, ΑΠΘ
Δρ. Αναστασία Φούντα, Καθηγήτρια, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Δρ. Δημήτριος Χατζηπλής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Δρ. Ευτέρπη Χρηστάκη, Καθηγήτρια, ΑΠΘ
Δρ. Βλαδίμηρος Χριστοδούλου, Ερευνητής Α΄, ΕΛΓΟ «Δήμητρα»

Για την Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου

O Πρόεδρος  

Δρ. Ιωάννης  Κάτανος
Ομότιμος Καθηγητής ΑΤΕΙΘ
Τηλ. 2382024811, Κιν. 6944708375
E-mail: ikatanos@hotmail.com  

Οι εκπρόσωποι των τεσσάρων Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής

Δρ. Βασίλειος Μπαμπίδης

Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής
Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 141
57400 Θεσσαλονίκη
Τηλ. (κιν.): 694-5893201
Τηλ. (εργ.): 231-0791313
Fax (εργ.): 231-0791325
E-mail: bampidis@ap.teithe.gr

Δρ. Βασιλική Παππά-Μιχαηλίδου
Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής
Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Δυτικής Μακεδονίας
Τέρμα Κοντοπούλου
53100 Φλώρινα
Τηλ. (κιν.): 687-3006777
Τηλ. (εργ.): 2385-054618
Fax (εργ.): 2385-054621
E-mail: vpappa@florina.teikoz.gr
Web: http://ap.florina.teikoz.gr/

Δρ. Ιωάννης Σκούφος
Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής
Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου
47100 Κωστακιοί Άρτας
Τηλ. (κιν.): 694-4364798
Τηλ. (εργ.): 2681-050204
Fax (εργ.): 2681-050527
E-mail: jskoufos@teiep.gr
Web: http://www.anprod.teiep.gr/

Δρ. Δημήτριος Καντάς
Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής
Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
41110 Λάρισα
Τηλ. (κιν.): 697-3385500
Τηλ. (εργ.): 241-0684360
Fax (εργ.): 241-0684320
E-mail: dkantas@teilar.gr
Web: http://www.teilar.gr/tmimata/tmima.php?tid=25

Γραμματεία της Οργανωτικής Επιτροπής:
Σταυρούλα Κυρίτση
Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 141
57400 Θεσσαλονίκη
Τηλ. (κιν.): 697-7479695
Τηλ. (εργ.): 231-0013456
Fax (εργ.): 231-0791169
E-mail: stakir@gmail.com, stakir@ap.teithe.gr