Голямата среща на животновъдството и птицевъдството на 11-тата ЗООТЕХНИЯ


Всички големи животновъдни и птицевъдни предприятия, които ще представят последните събития в сектора, от важни видове добитък до машини, услуги и изследвания, участват в уникалната специализирана изложба в Гърция и на Балканите, в Зоотехния, за 11-и път от 31 януари до 3 февруари 2019 г. в Международния изложбен център на Солун.

Единадесетата организация на Зоотехния отбелязва развитието в една от най-динамичните области на първичното производство, която е в процес на нова инвестиционна фаза.

 

Изложението през 2019 г. цели да надмине рекорда по посещаемост от предишното събитие през 2017 г. Изложителите на Зоотехния от 2017 г. бяха над 900, а особено важен беше фактът на увеличението на чуждестранните търговски посетители с 27%, чието присъствие придаде силен международен профил на събитието.