ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

   
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΩΝΕΚΘΕΜΑΤΑ
   
ΓΕΝΙΚΟΣ KANONIΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
   

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ


  • Από 64-95 τ.μ. έκπτωση 10%
  • από 96 τ.μ. και άνω έκπτωση 15%

Οι εκπτώσεις αφορούν το ενοίκιο χώρου (Τύπος 1)